Import – převod dat do skladu iZásoby

Formát importu

Funkce hromadného vložení produktů do modulu skladů musí být ve formátu Sešit Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), xlsx formát a 97-2003 není podporovaný.

Název Zkratka Skupina DPH % Prod.Cena Zůstatek skladu Jednotka ČK Kód zboží Nákupní cena
text text int/text decimal(2) decimal(2) decimal(4) text text text decimal (2)
Párek Par JIDLO 15,00 35 1 Ks 0123 100021 10
  • Název – název vkládaného produktu
  • Zkratka – text zobrazený účtence, doporučeno je 20 znaků
  • Skupina – název skupiny, ve které se zboží bude nacházet. Skupiny je nutné založit před importem.
  • DPH % – sazba DPH (0, 10, 15, 21).
  • Prodejní cena – prodejní cena produktu
  • Zůstatek skladu – zůstatek skladu, může být 0
  • Jednotka – měrná jednotka (ks, kg, t)
  • ČK – čárový kód
  • Kód zboží – číslo ceníku, číslo položky
  • Nákupní cena – nákupní cena

*zvýrazněné sloupce musejí být naplněny, ostatní mohou být prázdné.

Datové typy

decimal – číslo v závorce za decimal definuje desetinná místa, podporované formáty: 2; 2,00

Šablona pro import

Vzorovou tabulku si můžete stáhnout ve správném formátu zde: import-vzor-sklad xls

Was this page helpful?