Prostředí

Veškeré nastavení přizpůsobení pokladny potřebám uživatele.

Ovládání

 • Dotaz na množství po vybrání položky – pokud je mód povolen, po každém přidání položky na účtenku se program dotáže na její množství. V opačném případě na účtenku vždy přidá položku pouze jednou.
 • Používat zvuková upozornění – pokud je mód povolen, při každé platbě zazní zvuk otevření pokladny. V opačném případě nezazní.
 • Návrat do Rychlé po ukončení účtenky – Pokud je mód aktivován, tak se po uhrazení účtenky aplikace vždy vrátí do záložky RYCHLÉ.

 • Skrýt platbu fakturou – skryje ikonku platby Faktura při výběru způsobu úhrady účtenky.

 • Skrýt platbu Bitcoinem – skryje ikonku platby Bitcoinem při výběru způsobu úhrady účtenky.
 • Skrýt Smazat účtenky – skryje tlačítko SMAZAT ROZPRACOVANÉ v hlavní účtovací obrazovce.
 • Zakázat storno – zakáže provedení storna v aplikaci.

 • Řadit účtenky zestupně – seřadí rozpracované účtenky v hlavní záložce ÚČTENKA od nejnovější po nejstarší.

 • Výchozí způsob úhrady – hotovost – pokud je mód aktivován, tak se při stisku tlačítka UHRADIT v záložce ÚČTENKA automaticky zvolí způsob úhrady HOTOVOST a účtenka automaticky odešle.

 • Zobrazit Šablonu faktury při platbě – při výběru způsobu úhrady je možné zvolit tzv. DUZP neboli datum ustečnění zdanitelného plnění. Naleznete následně při výběru způsobu úhrady v „ÚČTENKA->PLATBA->ÚDAJE FAKTURY“.
 • Rozsvítit světlo před zapnutím čtečky – rozsvítí LED diodu při zapnutí čtečky čárového kódu přes ikonku fotoaparátu v záložce RYCHLÉ.
 • Povolit hromadné storno – povolí označení více účtenek naráz pro hromadné storno v záložce SPRÁVA-ÚČTENKY.
 • Použít Fiscal QR –
 • Přepočet DPH při prodeji – speciální režim přenesenou daňovou povinnost. Před odesláním účtenky do EET je možné ji změnit položky na 21% nebo 15% DPH. Pouze pro neplátce DPH.

Účtenka

 • Tisknout objednávky s ostatním zbožím – pokud je mód povolen, na objednávku pro kuchyň se tiskne všechno zboží. V opačném případě se do kuchyně tiskne pouze zboží, které má povolenou možnost Tisknout do kuchyně (Možnost Tisknout do kuchyně se volí při tvorbě položky, nebo při úpravě položky).

 • Tisknout zkratku položky – v případě povolení módu se na účtenku tiskne pouze zkratka položky (např. hranolky – hran.), místo celého názvu, který se tiskne, když mód není povolen.

 • Tisknout položku na nový řádek – povolení módu způsobí, že pokud se celý název položky nevejde do své kolonky, její DPH, cena a množství se vytiskne pod tuto položku na nový řádek. V opačném případě nebude uvedeno celé jméno položky.

 • Tisknout poznámku účtenky – Tiskne „poznámku účtenky“ na účtenku. Poznámka se nachází v ÚČTENKA->ROZPRACOVANÉ ÚČTENKY.
 • Netisknout jedn. cenu – netiskne jednotkovou cenu na účtence

 • Tisknout jednotkovou cenu u korunových položek – pokud je mód povolen, tiskne se u korunových položek jednotková cena. Příklad korunové položky je například částka vložená přes tzv. kalkulačku v záložce RYCHLÉ.
 • Tisknout EET QR kód – Tiskne QR kód na EET účtence.
 • Počet kopii – pokud je vyplněno například 1, vytiskne tiskárna po uhrazení účtenky 2x účtenku. Před druhým výtiskem se zeptá zda chcete vytisknout kopii účtenky.

Nastavení sestav

 • Tržby – nevypisovat položky – pokud je volba povolena, netisknou se položky při tisku sestavy tržeb v záložce SPRÁVA->PŘEHLEDY TRŽEB a POKLADNA->TRŽBY.
 • Tisknout vklady a výběry – každý vklad nebo výběr z pokladny bude vytisknut

Počet kopií – číslo, kolikrát se bude tisknout kopie účtenky. Kopie účtenky se tisknou pouze v případě, že po dokončení platby tisk kopie povolíte a číslo v této kolonce je větší než 1.

obrázek: Po ukončení účtenky se objeví dotaz na tisk kopie

Was this page helpful?