Přenesená daň

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatele plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše „výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel“.

Režim přenesené daňové povinnosti platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH, firmami a podnikateli. Netýká se koncových drobných spotřebitelů – soukromých osob.

Některá plnění mají tento režim trvale ze zákona, některá dočasně dle nařízení vlády. 

Seznam kódů předmětu plnění k datu 1.7.2017

1 Zlato
1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
3 Dodání nemovité věci
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4 Stavební a montážní práce
4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
5 Zboží uvedené v příloze č.5
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2017/rozsireni-rezimu-preneseni-danove-povinn-8525

Založení DPH pro přenesenou daň

  1. Přejděte do záložky SPRÁVA->DAŇOVÉ SKUPINY
  2. Stiskněte PŘIDAT DAŇOVOU SAZBU
  3. Zadejte název PRE-xx, kde xx je kód předmětu plnění
  4. Do kolonky procento zadejte 0
  5. Zaškrtněte UVEDENÁ DAŇ JE PŘENESENÁ
  6. Stiskněte ULOŽIT

Založení položky pro přenesenou daň

  1. Přejděte do záložky POLOŽKY
  2. Stiskněte tlačítko VYTVOŘIT NOVOU POLOŽKU
  3. Vyplňte všechna potřebná pole a do kolonky DAŇOVÁ SAZBA zvolte PRE-xx, kde xx označuje DPH, které jste založili.

-PRE-xx musí být zvoleno správně dle aktuálního seznamu kódů plnění. Tento seznam je vyvěšen na oficiálních stránkách Finanční Správy

Was this page helpful?