S čím potřebujete poradit?

Export – výstup dat

  •  soubor obsahuje údaje o tržbách za dané období pro skladové a účetní systémy

Export dat provedeme vybráním záložky Správa. Následně v Hlavní nabídce vlevo vybereme položku Správa. Vybereme období ze kterého chceme data vybrat a klikneme na tlačítko Export do CSV.

Vzorec pro převod UNIX data na klasické

Čas je ve formátu UNIX, převodní vzorec pro excel je:

 =E2/(60*1000*60*(24)) + "1/1/1970 01:00" 

*E2 je buňka času v exportu a musí být nastavena na formát 24 hodinového data a času.

Vzorovou tabulku pro převod data naleznete ZDE.

Android

Soubor se následně zapsán do datového úložiště zařízení. Ve výchozím stavu je úložiště nastaveno na /LILKA/pokladna-datumexportu.csv.

Apple/Windows

Po stistknutí tlačítka bude vytvořen e-mail se spojovacím .csv souborem v příloze. E-mail odešlete na adresu ke které máte přístup i z účetního PC. Soubor z e-mail klienta uložte do PC. Pro funkci odesílání e-mailu z pokladny je zapotřebí mít nastavenou iCloud email aplikaci(Apple)/výchozí poštovní klient POŠTA(Windows)

Vygenerovaný soubor je možné odeslat standardně přes poštovní aplikaci ve Vašem zařízení.

Postup pro převod dat výstupu .csv na .xls

-data ve formátu .csv jsou ve své podstatě pouhý text oddělený čárkami. V jejich standartní formě jsou špatně čitelná. Dají se ale převést do čitelného formátu .xls a .xlsx.

Převod na .xls pomocí drive.google.com

1/ Spusťte intenetový prohlížeč a přejděte na adresu https://drive.google.com/drive/my-drive

2/ Je nutné se přihlásit pomocí Vašeho GMAIL účtu a soubor .csv nahrát na GOOGLE DRIVE

3/ Následně vytvořte nový sešit přímo na „GOOGLE DRIVE“. Uděláte tak stisknutím modrého tlačítka „PŘIDAT“ v levém horním rohu prohlížeče a následným výběrem položky „TABULKY GOOGLE“

4/ V novém sešitě zvolte záložku „SOUBOR“ a „IMPORTOVAT“

5/ Zvolte požadovaný soubor a nakonfigurujte vložení dle obrázku níže

6/ Stiskněte tlačítko „IMPORTOVAT“

7/Výsledný soubor uložte do počítače

Převod na .xls pomocí Excel

1/ Spusťte Excel a vytvořte prázdný sešit

2/ Přejděte do záložky „DATA“, stiskněte tlačítko „NAČÍST EXTERNÍ DATA“ a zvolte položku „Z TEXTU“

3/ Načtěte soubor.csv a dle obrázků níže nastavte hodnoty.

4/ Pro správnou funkci je nutné nastavit formát „TEXT“ u sloupců F – DateTime, J – UnitPrice, N – Netto, O – Brutto a P – Tax

5/Stiskněte tlačítko „DOKONČIT“ a výsledný soubor uložte do počítače

Sloupce a formát CSV

A – ReceiptId – interní ID účtenky,

B – InternalNo – číslo účtenky,

C- Jkpov – skladové označení položky,

D – BuyerTin – DIČ odběratele,

E – DateTime – datum a čas vystavení účtenky,

F – TotalValue – celková částka účtenky,

G – Text – název položky,

H – Unit – jednotka položky,

I – UnitAmount – jednotkové množství položky,

J – UnitPrice – jednotková cena položky,

K – Quantity – množství,

L – Amount – počet,

M – QuantityAmount – množství (na účtence),

N – Netto – částka položky bez DPH,

O – Brutto – cena položky s DPH,

P – Tax – DPH z položky,

Q – TaxPercentage – Daňová sazba,

R – BatchId – ID skupiny,

S – BatchName – Název skupiny,

T – fik – fiskální kód,

U – EET_SecureCode – BKP kód,

V – EET_SignatureCode – PKP kód,

W – Name – poznámka účtenky

Was this page helpful?