Daňové sazby

Přidání sazby

Daňová sazba se přidá stisknutím tlačítka Přidat daňovou sazbu. Zde se nastaví název (např. DPH10, DPH21) a procento DPH. Daň bude přenesená, jestliže bude zaškrtnuta kolonka Uvedená daň je přenesená.

Postup:

  1. Přejděte do SPRÁVA-DAŇOVÉ SAZBY
  2. Stiskněte tlačítko PŘIDAT DAŇOVOU SAZBU
  3. Vyplňte NÁZEV a PROCENTO (případně zvolte přenesenou daň)
  4. Stiskněte ULOŽIT

Odstranění sazby

DPH sazba se odstraní přidržením prstu na vybrané DPH sazbě po dobu dvou vteřin a potvrzením tlačítkem ANO.

Daňové sazby

DPH21 – základní daňová sazba

DPH15 první snížená daňová sazba

DPH10 – druhá snížená daňová sazba

DPH 0% – sazba pro plátce DPH, která slouží hlavně pro položky nepodléhající DPH jako jsou například vratné obaly

BEZDPH – sazba pro neplátce DPH, která má nastaveno 0%

Přenesená daň

PRE-04 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-05 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-12 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

PRE-13 – prodej s přenesenou daňovou povinností. *

*seznam kategorii pro přenesenou daň naleznete přímo na webu Finanční správy ZDE (vždy je nutné vyhledat aktuální znění seznamu přenesených daňí)

Ostatní daňové sazby

PO-DPH21 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

PO-DPH15 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

PO-DPH10 – sazba pro prodej použitého zboží. Jedná se o rozdíl nákupní ceny a ceny, za kterou je zboží prodáno.

ZPO-DPH21 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 21% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

ZPO-DPH15 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 15% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

ZPO-DPH10 – sazba pro prodej použitého zboží, které by spadalo do 10% DPH. Tato sazba je nastavena na „0% DPH“

NEPODL – sazba pro položky nepodléhající DPH, která má nastaveno 0%

CEST – určeno pro cestovní služby, DPH je nastaveno na 21%

*nově je možné přidat daňovou sazbu „CEST“ pro cestovní kanceláře

Was this page helpful?