Rychlé

Slouží k rychlému zadání tržby na účtenku.

Pro bezproblémový chod kalkulačky musí být založeny položky se správnou sazbou daně, cenou „1“, kódem zboží „999999“ a PLU:

 • pro BEZ DPH: 90900
 • pro DPH 10%: 90910
 • pro DPH 15%: 90915
 • pro DPH 21%: 90921
 • pro NEPODLEHA DPH: 90903

Výchozí skupina ve které se položky vyskytují je VOLNÉ

Zadání tržby na účtenku

 1. Označte účtenku, na kterou chcete tržbu přičíst na záložce „Účtenka“
 2. Přejděte do záložky „Rychlé“
 3. Napište částku tržby na kalkulačce
 4. Stisknutím vybraného procenta DPH se převede tržba na označenou účtenku
 5. Odešlete takto vytvořenou účtenku do EET

Storno účtenky manuálně – zápornou částkou

 1. Přejděte do záložky „RYCHLÉ“
 2. Vytvořte novou účtenku pomocí tlačítka „NOVÁ“
 3. Zadejte částku a stiskněte tlačítko „-„
 4. Stiskněte tlačítko daně, ve které se stornovaná částka nachází
 5. Odešlete takto vytvořenou účtenku do EET

*POZOR !! Pokud stornujete manuálně, je nutné vždy vložit odděleně částku v jednotlivé dani.

==========================================================================

V případě, že nejste plátce DPH (ve „Správa > Firma“ je potřeba povolit „Tisknout ‚Subjekt není plátcem DPH“), zobrazí se pouze tlačítko POLOŽKA BEZ DPH.

Pokud chcete provést platbu, klikněte na tlačítko „PLATBA“, která platí pro celou označenou účtenku. Po provedení platby se program vrátí na hlavní účtovací obrazovku „Účtenka“.

Načíst lze také konkrétní položka, a to zadáním jejího PLU na kalkulačce a stisknutím tlačítka PLU(kód PLU se nastavuje při vytvoření položky)

Pro zadávání stejné částky vícekrát je zde operátor X – násobení.

Tlačítko CL slouží k vymazání zadané částky na kalkulačce.

Lze zadat záporné hodnoty vyplněním příslušné hodnoty a následném stisknutí znaménka mínus „-„

Pomocí tlačítka fotoaparátu v pravém horním rohu lze načíst čárový kód (tato funkce je pouze dodotečná a za špatných světelných podmínek nemusí fungovat, pokud chcete využívat čárové kódy doporučujeme zakoupení čtečky čárových kódů.
Pro použití této funkce musíte mít v nastavení tabletu povolené oprávnění fotoaparát : NASTAVENÍ > APLIKACE > EET Pokladna LILKA > OPRÁVNĚNÍ > Povolit fotoaparát

Plátce DPH

Tlačítka 21%, 15% a 10% se využívají pro vložení částky v dané DPH na účtenku.

Tlačítko 0% je určeno od verze 2.3.0. pro položky osvobozené od DPH.

*vzor pro plátce DPH

Neplátce DPH

Tlačítko „POLOŽKA BEZ DPH“ slouží pro vložení částky v BEZ DPH na účtenku

*vzor pro neplátce DPH

obrázek: rozpracovaná účtenka v záložce ÚČTENKA

Was this page helpful?