Záloha a obnova dat

Zálohu dat je možné provést v záložce Správa > Správa dat.

 • Po kliknutí na tlačítko Zálohovat se zobrazí seznam dostupných možností zálohování
 • Také se vytvoří v zařízení ve složce /LILKA-data/BACKUP

LILKA-data/ – složka pro obnovu. Do této složky nutné překopírovat zálohu, kterou potřebujete obnovit. Soubor musí být bez přípony „lilka“.

POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru zálohy pro obnovu dat na root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA. Překopírovaný soubor musí mít příponu .txt

LILKA-data/BACKUP – záloha, která se vytvoří pokud stisknete tlačítko „ZÁLOHOVAT“. Z této složky lze aktuálně vykopírovat zálohu, případně ji pomocí tlačítka „ZÁLOHOVAT“ poslat na email nebo přes jiný informační kanál.

POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru autmatické zálohy dat root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA

*POZOR: po smazání zkušebních dat může na některých zařízeních dojít ke smazání této složky, Poté je nutné ji v zařízení ručně vytvořit.

Záloha na počítači či tabletu s Windows 10

 1. Přejděte do „C:\Users__uživatel__\AppData\Local\Packages\48856mareksip.DEMOLILKApokladnaEET_x3wt2hez9zpqe\LocalState\“.
 2. Zde překopírujte soubor „lilka“ do složky, kde bude umístěna záloha.
 3. Soubor uchovejte pro případnou obnovu na bezpečném místě, kde nehrozí jeho ztráta.

Obnova ze zálohy Windows 10

 1. Z emailu stáhněte přílohu do počítače.
 2. Překopírujte stažený soubor do: „C:\Users__uživatel__\AppData\Local\Packages\48856mareksip.DEMOLILKApokladnaEET_x3wt2hez9zpqe\LocalState\“.
 3. Pokud je již ve složce takovýto soubor, nahraďte jej.
 4. Spusťte pokladnu LILKA.

**uživatel* značí aktuálně přihlášeného uživatele PC

**je nutné mít zapnutou funkci ZOBRAZIT SKRYTÉ SOUBORY v systému Windows

Záloha na zařízeních APPLE

 1. Spusťte LILKU na Vašem iPad nebo iPhone.
 2. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 3. Stiskněte tlačítko „ZÁLOHOVAT“.
 4. Do kolonky KOMU vyplňte email příjemce zálohy(nejčasteji Vaši adresu na iCloud).

Obnova ze zálohy APPLE

 1. Z emailu kam byla záloha poslána uložte přiložený soubor přímo na iCloud.
 2. Přejmenujte soubor „LILKA“ na „LILKA.TXT“.
 3. Spusťte pokladnu LILKA a přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 4. Stiskněte tlačítko „OBNOVIT“.
 5. Vyberte položku iCloud drive a vyberte „LILKA.TXT“.
 6. Ve spodní části obrazovky by se mělo objevit hláška „DATA BYLA OBNOVENA. RESTARTUJTE APLIKACI“.
 7. Restartujte pokladnu LILKA.

Záloha na zařízeních Android

Záloha přes Bluetooth

 1. Spárujte zařízení, na které má být odeslána záloha dat, se zařízením, ve kterém je aplikace LILKA.
 2. Při zálohování zvolte možnost „Bluetooth“.
 3. V seznamu spárovaných zařízení vyberte příslušné zařízení a data se začnou odesílat.

*záloha pomocí této varianty může trvat i několik minut

Záloha přes E-mail

 1. Spusťte EET pokladnu LILKA .
 2. Přejděte do záložky „SPRÁVA“.
 3. V levém horním rohu klikněte na symbol 3 vodorovných čárek.
 4. Přejděte do záložky „SPRÁVA DAT“.
 5. Stiskněte tlačítko „ZÁLOHOVAT“ a zvolte otevření pomocí „GMAIL“.
 6. Do pole „KOMU“ napište email na který potřebujete zálohu zaslat.
 7. V pravém horním rohu stiskněte symbol „ŠIPKY“. Tím email odešlete. (platí pro GMAIL, u ostatních emailových klientů se může lišit)

*pokud se při stisknutí tlačítka „ZÁLOHOVAT“ nic nestane, je nutné povolit oprávnění pro KONTAKTY, FOTOAPARÁT a ULOŽIŠTĚ v systému Android. Návod naleznete v sekci „ČASTÉ OTÁZKY->OPRÁVNĚNÍ ANDROID“ této dokumentace.

**před odesláním emailu zkontrolujte zda má email jako přílohu tyto dva soubory – lilka.dat a lilka.data

Jako záloha se vytvoří 1 soubor (viz obrázek níže), který obsahuje všechny potřebné soubory

Obnova ze zálohy Android

 1. Spusťte EET pokladnu LILKA.
 2. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 3. Z GMAIL stáhněte zálohu, případně překopírujte do zařízení z jiného zdroje.
 4. Přejmenujte soubor se zálohou tak, aby neměl žádnou příponu. Musí se jmenovat pouze „LILKA“.
 5. V EET pokladně LILKA přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
 6. Spusťte správce souborů a smažte soubor „LILKA“ z umístění „LILKA-data/“ v zařízení.
 7. Překopírujte soubor se zálohou do složky „LILKA-data“ v zařízení.
 8. Přejděte do EET pokladny LILKA a ve správě dat stiskněte tlačítko „OBNOVIT“.
 9. Zkontrolujte zda byla záloha obnovena úspěšně. Pokud ne, opakujte výše uvedený postup.

POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru zálohy pro obnovu dat na root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA. Překopírovaný soubor musí mít příponu .txt

*po obnově dat je nutné provést alespoň jeden pohyb v pokladně(účtenka, vklad, výdej), aby se zobrazil správný hotovostní zůstatek v pokladně.

**po obnově je dobré nastavit číslování účtenek tak, aby byla zachována logická řada na finančním úřadě do EET. Nastavení číslování účtenky naleznete v záložce „SPRÁVA->INFORMACE O FIRMĚ“.

***číslo poslední účtenky naleznete v záložce POKLADNA, kde jsou poslední 3 pohyby pokladny.

Was this page helpful?