Začínáme

Po spuštění programu bude automaticky nastaveno jazykové prostředí, odpovídající měna a doplněny dańové sazby.

Základy ovládání

Ovládání aplikace je rozděleno do pěti hlavních záložek vyskytujících se v zápatí obrazovky.

  1. Účtenka zobrazuje aktuálně rozpracované doklady s příslušnými položkami.
  2. Rychlé slouží pro přidávání položek mimo produkty a nebo položky zadání jejich PLU.
  3. Produkty slouží pro přidávání zboží na účtenku a pro správu vlastních produktů.
  4. Pokladna zobrazuje aktuální zůstatek a pohyby pokladny.
  5. Správa obsahuje přehledy, exporty, možnosti prostředí a správu kategorizačních položek jako Skupin a DPH.

Úprava položky

Položku lze upravit nebo odstranit dlouhým podržením prstu na dané položce. Toto vyvolá nabídku k upravení nebo smazání dle situace.

Stejným způsobem lze smazat položku z rozpracované účtenky.

Hlavní nabídka

Nabízí rozšířenou nabídku, do které lze vstoupit po kliknutí ikony se symbolem žebříku v levém horním rohu.

Was this page helpful?