Nastavení EET

Nastavení probíhá v záložce Správa > Informace o firmě.

Před vyplněním údajů odesílaných do EET je zapotřebí získat Digitální certifikát. Návod naleznete na serveru e-trzby.cz. Soubor certifikátu nahrajte přímo do zařízení, připojením přes USB.

Pro aktivaci funkce odesílání do systému EET je nutné vyplnit

  • DIČ – musí obsahovat předponu CZ, napřiklad CZ1212121218. Platí i pro neplátce DPH.
  • Číslo Provozovny – číslo provozovny založené na portálu finanční správy. Většinou 11 nebo 21, maximálně 999999
  • Označení Pokladny – (libovolné, může obsahovat maximálně 20 alfanumerických znaků např. POKLADNA1)
  • Heslo certifikátu – Heslo, které jste si zadali při vytváření certifikátu jako heslo pro „soukromý klíč“ ve Webové aplikace EET
  • Po vyplnění hesla se zobrazí možnost Nahrát certifikát. Certifikát zvolte ze složky, do které byl nakopírován. Pro zařízení Apple je zapotřebí mít iCloud účet, na kterém je nahraný EET certifikát
  • Zaškrtněte pole EET odesílání, aby bylo možné evidovat účtenky


Nahrání certifikátu


Pro nahrání certifikátu do zařízení můžete využít e-mail, USB nebo následující Cloud služby

Cloud pro Apple: iCloud drive

Cloud pro Windows: One drive

Cloud pro Android: Disk google

Komisni prodej

V případě Komisního (Zástupného) prodeje je nutné vyplnit Pověřující DIČ.

Mezní doba odezvy

Čas ve vteřinách, po který program čeká na odezvu z EET serveru finanční správy. Pokud do zvoleného času nepřijde odpověď, program automaticky vytvoří offline účtenku.

EET odesílání

Aktivuje funkci odesílání datových(účtenek) zpráv do EET.

Zjednodušený režim

Pokud má provozovna od Finančního úřadu schválenou možnost evidence ve zjednodušeném režimu, zvolte možnost Zjednodušený režim.

Ověřovací mód

Pro kontrolu nastavení a správnosti odesílaných dat můžete zvolit možnost Ověřovací režim(OR). Při pořízení účtenky v OR bude provedena kontrola odesílaných údajů. Odesílaná účtenka nebude evidována, nýbrž zkontrolována. Při správném nastavení by měl server EET vrátit odpověď „0 Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat

Zkušební cerfitikáty a neprodukční prostředí

Do neprodukčního prostředí lze odesílat pouze s Playground certifikáty. Podmínkou je mít vyplněné DIČ a zvolenou volbu Neprodukční prostředí

Neprodukční prostředí je pouze pro vývojáře a nesmí být použito pro standardní odesílání

Was this page helpful?