Tiskárna

Slouží pro nastavení tiskáren a tiskových režimů. Pokladna LILKA primárně podporuje spojení tiskárny přes rozhraní BLUETOOTH na standardních účtenkových tiskárnách podporujících sadu příkazů ESC/POS.

Možnosti tiskárny

Je nutné mít vždy zaškrtnutý správný režim, aby bylo možné tisknout s daným zařízením. Nejčastěji používaný režim je tisk pomocí BLUETOOTH 58mm a 70mm tiskárny.

Bluetooth tiskárna – režim pro tisk na BLUETOOTH tiskárně.

WIFI tiskárna – režim pro tisk na tiskárnu podporující WIFI.

USB tiskárna – režim pro tisk na USB tiskárny.

Sunmi Orange V1 Tiskárna – režim speciálně vyvinutý pro terminál SUNMI V1. Bez aktivace tohoto režimu nebude terminál tisknout vůbec nebo se mohou tisknout nekorektní znaky na účtenku.

APOS A8 tiskárna – podpora tisku na terminálu APOS A8

Cloud tiskárna – režim pro tisk na Cloud tiskárny.

P2000/m500 tiskárna – režim speciálně vyvinutý pro terminál P2000. Bez aktivace tohoto režimu nebude terminál tisknout vůbec nebo se mohou tisknout nekorektní znaky na účtenku.

Aclas Aow tiskárna – režim speciálně vyvinutý pro terminál ACLAS AOW. Bez aktivace tohoto režimu nebude terminál tisknout vůbec nebo se mohou tisknout nekorektní znaky na účtenku.

Android 4.4 – vyberte dle verze Android v zařízení

Android 5.1 – vyberte dle verze Android v zařízení

Tiskové režimy

Star Micronics StarPRNT mód – režim, který je nutné aktivovat pokud připojujete tiskárny značky STAR.

T1 terminál – režim pro tisk na interní tiskárně terminálu SUNMI T1.

Povolit znakový tisk (P2000, m500, Zebra) – povoluje znakový tisk na terminálu P2000 a tiskárnách Zebra.

Použít Zebra Line Print mód – podpora tiskového režimu Zebra Line Print. Pokud vlastníte tiskárnu ZEBRA, zkontrolujte zda Vám nepodporuje tento tiskový režim. Bez zaškrtnutí tohoto pole tiskárna nemusí tisknout korektně.

Tiskový režim myPOS – podpora tisku na platebním terminálu myPOS

Tisknout diakritiku – zaškrtněte tento režim pouze pokud tiskárna podporuje diakritická znaménka.

Vypnout režim čínských znaků – vypne čínskou znakovou sadu

VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ – obnoví seznam tiskáren v kolonce „NÁZEV ZAŘÍZENÍ“.

Údaje pro připojení k BLUETOOTH tiskárně

Název zařízení – zde vyberte tiskárnu, na které chcete tisknout účtenky

ZKUŠEBNÍ TISK – vytiskne zkušební lístek pro test funkčnosti tiskárny. Před tiskem se přesvědčte, že je tiskárna přípojená k do elekttrické sítě(případně má nabitou baterii), je v ní kotouček s papírem, máte zapnuté BLUETOOTH a tiskárnu spárovanou se zařízením.

Tiskárna objednávek

Sekundární tiskárna pro tisk do kuchyně. Doporučujeme tiskárnu podporující WiFi pro lepší pokrytí provozovny.

WiFI – tisk pomocí tiskárny, která je možná připojit pomocí WiFi. Je nutné nastavit její síťovou adresu IP a port.

  • IP adresa – síťová adresa tiskárny.
  • Port – port tiskárny, nejčastěji „9100“

Bluetooth – tisk pomocí tiskárny podporující Bluetooth technologii. Je nutné mít tiskárnu spárovanou s operačním systémem a následně ji zvolit přímo v pokladně LILKA

  • Název zařízení – název tiskárny v operačním systému. Po vybrání správné tiskárny proveďte „ZKUŠEBNÍ TISK“

ZKUŠEBNÍ TISK – vytiskne zkušební lístek pro test funkčnosti tiskárny. Před tiskem se přesvědčte, že je tiskárna přípojená do elektrické sítě\(případně má nabitou baterii\), je v ní kotouček s papírem, máte zapnuté BLUETOOTH a tiskárnu spárovanou se zařízením. V případě WiFi musíte mít zapnutou tiskárnu, nastavenou správnou IP adresu a připojený síťový kabel.

Was this page helpful?