Terminál

K pokladně LILKA je možné připojit vybrané typy terminálu tak, aby obsluha při platbě kartou nemusela zadávat částku do terminálu ručně. Další výhodou je, že tisk probíhá pouze na tiskárně pokladny, dochází tedy k úsporám času a papíru.

Was this page helpful?