Export dat

Slouží jako podklad pro odpis z programu „ZÁSOBY“. Obsahuje seznam prodaného zboží za zvolené období dle jednotlivých účtenek.

ZÁSOBY – program, který lze zakoupit zvlášť a použít pro sledování skladů, inventury a odpis zboží z vedeného skladu. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na zasoby@arrowsys.cz

Postup pro ANDROID

  1. Přejděte do záložky „SPRÁVA->SPRÁVA DAT“.
  2. Vyberte datum od kdy do kdy se má export vygenerovat.
  3. Stiskněte tlačítko „EXPORT do CSV“.
  4. Pokud Vám vyskočí okno s dotazem čím otevřít zvolte GMAIL, vyplňte adresu pro zaslání a odešlete

GMAIL potřebuje oprávnění pro ULOŽIŠTĚ

Postup pro Apple/Windows

Po stistknutí tlačítka bude vytvořen e-mail se spojovacím .csv souborem v příloze. E-mail odešlete na adresu, ke které máte přístup i z účetního PC. Soubor z e-mail klienta uložte do PC. Pro funkci odesílání e-mailu z pokladny je zapotřebí mít nastaveno:

  • pro APPLE – iCloud email aplikaci(Apple)
  • pro Windows – výchozí poštovní klient musí být POŠTA

Vygenerovaný soubor je možné odeslat standardně přes poštovní aplikaci ve Vašem zařízení.

Postup pro převod dat výstupu .csv na .xls

-data ve formátu .csv jsou ve své podstatě pouhý text oddělený čárkami. V jejich standartní formě jsou špatně čitelná. Dají se ale převést do čitelného formátu .xls a .xlsx.

Převod na .xls pomocí drive.google.com

1/ Spusťte intenetový prohlížeč a přejděte na adresu https://drive.google.com/drive/my-drive

2/ Je nutné se přihlásit pomocí Vašeho GMAIL účtu a soubor .csv nahrát na GOOGLE DRIVE

3/ Následně vytvořte nový sešit přímo na „GOOGLE DRIVE“. Uděláte tak stisknutím modrého tlačítka „PŘIDAT“ v levém horním rohu prohlížeče a následným výběrem položky „TABULKY GOOGLE“

4/ V novém sešitě zvolte záložku „SOUBOR“ a „IMPORTOVAT“

5/ Zvolte požadovaný soubor a nakonfigurujte vložení dle obrázku níže

6/ Stiskněte tlačítko „IMPORTOVAT“

7/Výsledný soubor uložte do počítače

Převod na .xls pomocí Excel

1/ Spusťte Excel a vytvořte prázdný sešit

2/ Přejděte do záložky „DATA“, stiskněte tlačítko „NAČÍST EXTERNÍ DATA“ a zvolte položku „Z TEXTU“

3/ Načtěte soubor.csv a dle obrázků níže nastavte hodnoty.

4/ Pro správnou funkci je nutné nastavit formát „TEXT“ u sloupců F – DateTime, J – UnitPrice, N – Netto, O – Brutto a P – Tax

5/Stiskněte tlačítko „DOKONČIT“ a výsledný soubor uložte do počítače

Vysvětlení jednotlivých pojmů EXPORTu

Export lze převést pomocí tabulek GOOGLE na srozumitelnější data. K tomuto musíte mít založený účet na GMAILu. Následně lze rozlišovat dle sloupců. Standartně jsou data v jednom řádku oddělena čárkou.

A – RecieptID – interní číslo účtenky

B – InternalNo – číslo účtenky, která byla odeslána do EET

C – Jkpov – kód zboží

D – BuyerTin – DIČ zákazníka(odběratele).

E – DateTime – datum a čas uvedený v Unixovém formátu. Je nutné převést pomocí vzorce na správný formát data a času v případě potřeby.

Čas je ve formátu UNIX, převodní vzorec pro excel je: =E2/(60*1000*60*(24))+“1/1/1970 01:00″ kde E2 je buňka času v exportu.

F – TotalValue – celková částka tržby účtenky

G – Text – název položky vložené na účtenku

H – Unit – jednotka například hmotnosti, ceny (ks, Kč)

I – UnitAmount –

J – UnitPrice – jednotková cena daného zboží

K – Quantity – počet

L – Amount – množství

M – QuantityAmount – počet množství

N – Netto – cena bez daně

O – Brutto – cena s daní

P – Tax – vypočtená daň z celkové hodnoty položky

Q – TaxPercentage – procento daně, ve které se daná položka nachází (21%, 15%, 10% a BEZ DPH)

R – BatchID – interní číslo skupiny v programu

S – BatchName – Název skupiny, ve které se zboží nachází

T – FIK – fiskárlní identifikační kód

U – EET_SecureCode – BKP – bezpečnostní kód, který je obsažen jak na normalní účtence, tak na účtence s offlinovým PKP kódem.

V – EET_SignatureCode – PKP kód, jedná se o případný offlinový kód, který je generován na účtenku pokud program detekuje výpadek internetu

W – Name – poznámka účtenky

Was this page helpful?