Verze a změny

Obsahuje postup manuální a automatické aktualizace aplikace na OBCHOD PLAY a změny v jednotlivých verzích.

Was this page helpful?