Aktualizace

Automatická aktualizace

Pro automatické aktualizování je zapotřebí v Google Play aktivovat automatické aktualizace.

  1. Na Vašem zařízením s programem LILKA otevřete Obchod PLAY
  2. V levém horním rohu stiskněte ikonu pro rozbalení nabídky.
  3. Otevřete „NASTAVENÍ“.
  4. Klepněte na možnost „AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE“ a zvolte jednu z následujících možností: „Aktualizovat aplikace automaticky kdykoliv. Mohou být účtovány poplatky“ nebo „Aktualizovat aplikace automaticky jen prosřednictvím WI-FI“.

Nyní budou pokaždé všechny dostupné aktualizace nainstalovány automaticky.

Manuální aktualizace

  1. Na Vašem zařízením s programem LILKA otevřete Obchod PLAY
  2. Vyhledejte program LILKA. (zadejte do vyhledávače Google Play „LILKA“ a potvrďte)
  3. Stiskněte tlačítko „Aktualizovat“.
Was this page helpful?