Aktualizace

Automatická aktualizace

Pro automatické aktualizování je zapotřebí v Google Play aktivovat automatické aktualizace.

  1. Na Vašem zařízením s programem LILKA otevřete Obchod PLAY
  2. V levém horním rohu stiskněte ikonu pro rozbalení nabídky.
  3. Otevřete “NASTAVENÍ”.
  4. Klepněte na možnost “AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE” a zvolte jednu z následujících možností: “Aktualizovat aplikace automaticky kdykoliv. Mohou být účtovány poplatky” nebo “Aktualizovat aplikace automaticky jen prosřednictvím WI-FI”.

Nyní budou pokaždé všechny dostupné aktualizace nainstalovány automaticky.

Manuální aktualizace

  1. Na Vašem zařízením s programem LILKA otevřete Obchod PLAY
  2. Vyhledejte program LILKA. (zadejte do vyhledávače Google Play “LILKA” a potvrďte)
  3. Stiskněte tlačítko “Aktualizovat”.
Was this page helpful?