Import – hromadné vkládání dat LILKA

Funkce hromadného vložení produktů je přístupná v záložce Správa > Správa dat. Předpokladem pro úspěšný import je soubor import.csv uložený v adresáři LILKA-data (pro vkládání) ve Vašem zařízení. Hodnoty CSV souboru musejí být odděleny čárkou „,“ a v kódové tabulce UTF-8.

 • POZOR !!! Od verze 2.6.48 se mění v závislosti na změně uložiště dat od společnosti Google i umístění souboru pro import na root/ANDROID/DATA/COM.ARROWSYS.LILKADEMO/LILKA-DATA

Pokud do kolonky „ID skupiny“ vyplníte skupinu, která ještě neexistuje a provedete úspěšný import, bude tato skupina nově vytvořena. Pokud skupina již existuje, přidají se do ní pouze nově položky, které v ní ještě před importem nebyly. Skupiny lze editovat v Správa->Skupiny.

Formát importu

Název Zkratka ID skupiny DPH % Cena Množství Jednotka ČK Kód zboží Prodejní množství Kuchyně PLU
                       
Párek v rohlíku Pár. v r. S sebou 15 25 1 Ks 0123 100021 1 1 101
Párek parek Jídlo 15 35 1 Ks 0124 100022 1 1 102
Malinovka Malin. Pítí 15 30 1 Ks 0125 100023 1 1 103

 

 • Název – Název vkládaného produktu
 • Zkratka – Text zobrazený na účtence (doporučeno je 20 znaků)
 • ID skupiny – Název skupiny, ve které se zboží bude nacházet. Pokud již zadaný název existuje, přiřadí se produkt k dané skupině. V opačném případě bude vytvořena nová skupina s tímto názvem.
 • DPH % – Sazba DPH. Pro přenesenou daň vyplňte příslušný kód např. P-04
 • Cena – Prodejní cena produktu
 • Množství – Jednotkové množství, výchozí 1
 • Jednotka – Jednotka, ke které bude množství přiřazeno
 • ČK – Čárový kód
 • Kód zboží – Číslo ceníku
 • Prodejní množství – Prázdný sloupec, výchozí hodnota 1
 • Kuchyně – 1 – položka patří do kuchyně, 0 – položky nepatří do kuchyně
 • PLU – Price Look Up kód – uživatelsky volitelný kód pro rychlé hledání či vkládání pomocí kalkulačky

*zvýrazněné sloupce musí být vyplněné, ostatní mohou být prázdné.

Datové typy

decimal – číslo v závorce za decimal definuje desetinná místa, podporované formáty: 2; 2.00; 2,00

Šablona pro import

Vzorovou tabulku si můžete stáhnout ve formátu .xls ZDE nebo k nahlédnutí přímo na Google Drive ZDE . Pro úspěšný import do programu LILKA je nutné převést soubor do CSV formátu v kódování UTF-8. Doporučujeme využívat editor tabulek v Google Drive. Excel ve výchozím nastavení UTF-8 neexportuje. Pokud si s tímto postupem nevíte rady, kontaktujte nás.

Import pro Windows 10 a iOS(Apple):

Po dokončení všech kroků uvedených výše je nutno z vytvořeného souboru import.csv zkopírovat jeho obsah (hodnoty oddělené čárkou) do aplikace LILKA. Pole pro vložení zkopírovaného obsahu naleznete v záložce Správa -> Správa dat .

Was this page helpful?