Pokladna

V sekci Pokladna lze provést vklad či výdej libovolné částky, uzavřít kasu a tisknout přehled tržeb či pokladny pro dané období. Pokladna také zobrazuje přehled financí.

Spodní část pokladny zobrazuje poslední tři záznamy pohybu financí v pokladně.

Uzavření kasy

Kliknutím na tlačítko UZAVŘÍT KASU se veškeré tržby provedené po posledním uzavření kasy převedou do zůstatku pokladny.

  1. Spusťte EET pokladna LILKA
  2. přejděte do sekce „Pokladna“
  3. Stiskněte tlačítko „UZAVŘÍT KASU“
  4. Stiskněte „ANO“

Pokud stisknete „NE“ vytiskne se Vám pouze náhled tržeb od poslední uzávěrky do TEĎ.

Vklad a výdej

Slouží pro příjem a výdej hotovosti v pokladně. Jedná se například o vklad do pokladny, aby měla obsluha základ na vracení, odvod do banky nebo platba faktury.

Postup:

  1. Vyberte zda se jedná o VKLAD nebo VÝDEJ
  2. Zadejte Poznámku
  3. Zadejte částku k vkladu nebo výdeji. Vždy se musí jednat o kladné číslo
  4. Stiskněte tlačítko ZADAT

Tisk přehledu

Kliknutím na tlačítko POKLADNA se na připojenou tiskárnu vytiskne přehled všech finančních pohybů, které byly uskutečněny po posledním uzavření kasy.
Kliknutím na tlačítko TRŽBY se vytisknou pouze provedené tržby.

*zaškrtnutím kroužku se symbolem panáčka se vytisknou účtenky provedené pouze pod přihlášeným účtem.

Tlačítko „VÍCE“

Stisknutím tlačítka přejdete do pokladny, kde lze vytisknout nebo prohlídnout pokladní operace.

Was this page helpful?