2.1.7. Hromadná generace

Tato volba umožňuje na základě vybraných již pořízených faktur vygenerovat nové faktury.Je vhodná pro opakující se podobné faktury .

V kolonkách Číselný interval od – do  se zvolí rozsah faktur , které slouží jako podklad pro nově vygenerované faktury. Po výběru číselného intervalu lze v zobrazeném seznamu vybrat všechny faktury tlačítkem Vybrat vše nebo naopak zrušit označení tlačítkem Zrušit označení. Konkrétní fakturu lze v seznamu označit nebo odznačit zaškrtnutím kolonky v sloupci vedle částky faktury. V kolonkách Datum vystavení,Datum splatnosti a Datum zdanitelného plnění  je nutno vyplnit aktuální  datumy.  V řádkách pod seznamem faktur lze upravit text vygenerovaných faktur. Nové faktury lze také vygenerovat do jiné fakturační řady po změně položky Cílová fakturační řada. Toho lze například využít při hromadné fakturaci na přelomu roku, kdy potřebujeme  vygenerovat faktury do nové fakturační řady z fakturační řady loňského roku.

Was this page helpful?