2.3.1. Výpis evidovaných faktur

Pokud  jsou  zadány oblasti fakturace je možné vybrat pro kterou oblast fakturace  chceme  přehled o vydaných fakturách vypsat.  Dále je možné výpis omezit vybranou fakturační řadou, odběratelem (výběr z adresáře klávesou F2), zakázkou, filtrem faktur (všechny faktury,vytištěné,nevytištěné,zaúčtované, nezaúčtované) a datumovým intervalem.

Volbou Rozpis po položkách (ANO,NE)– zvolíte zda sestava bude obsahovat jednotlivé řádky faktur.

Was this page helpful?