2.4.17. Oprava předkontací

Tento formulář slouží k prohlížení a opravě předkontací pořízených faktur.

Was this page helpful?