2.3.5. Výpis faktur dle položky číselníku

Tato sestava poskytuje přehled o rozúčtování jednotlivých řádků faktur dle položky číselníku .  Je možný tisk buď podle dne vystavení, nebo podle dne vzniku zdanitelného plnění. V kolonce filtr faktur je možno vybrat zda mají být v sestavě zahrnuty  všechny faktury, vytištěné faktury , nevytištěné  faktury, zaúčtované faktury nebo nezaúčtované faktury.  I zde je možné specifikovat pro jakou  oblast ,fakturační  řadu, odběratele , zakázku  a  datumový interval má být sestava vytištěna.

Was this page helpful?