2.4.9. Indexace souborů

 Tato volba je určena k opravě poničených indexových souborů, například po výpadku elektrického proudu nebo při vzniku vážnější chyby – „zaseknutí “ počítače atd…

Was this page helpful?