2.4.8. Bankovní účty

 Na tomto formuláři si nadefinujete seznam bankovních účtů, ze kterých můžete vybírat při pořízení faktury.

Pro přidání záznamu zvolíte tlačítko Přidat a pro opravu záznamu tlačítko Oprava , zobrazí se následující formulář.

Was this page helpful?