2.4.1. Definice fakturační řady

2.4.1.1.              Údaje o firmě

Údaje o firmě  – jsou použity v záhlaví faktury (dodavatel), případně na razítku faktury.

Kód řady – pětimístné označení zvolené řady faktur.

Bankovní spojení – bankovní spojení firmy ,  které je implicitně použito při pořízení faktury,

2.4.1.2.              Vzor  faktury,nastavení,DPH

Tvar čísla faktury-je složen z čísel a maximálně pěti hvězdiček, které jsou nahrazeny posledním číslem faktury (například nastavení na výše uvedeném obrázku odpovídá číslo faktury 206082)

Poslední číslo faktury – číslo poslední pořízené faktury v dané fakturační řadě, je průběžně aktualizováno

Dále na tomto formuláře předdefinujete účtování faktur, které se bude nabízet při pořízení faktury a sníženou a základní sazbu daně.

Pokud požadujete, aby bylo automaticky do řádků doplňováno procento DPH, je nutné zde implicitní procento daně vyplnit v položce Procento daně.

2.4.1.3.              Konfigurace

Razítko – ovlivní tisk razítka na konci faktury

Účtovat – určuje zda program požaduje vyplnění účtů při pořízení faktury

Haléřové zaokrouhlení – určuje zda konečná částka faktury bude zaokrouhlena na celé koruny

Definice splatností – definovaná doba splatnosti pro jednotlivé formy úhrady

3. řádky na konec každé faktury – 3 řádky, které se budou tisknout na konec každé faktury

2.4.1.4.              Ostatní údaje

Kdy definovat oblast fakturace – určuje kdy se při pořízení  faktury zadává oblast fakturace

Předdefinovaná  oblast fakturace –  tato oblast se implicitně  nabízí při pořízení faktury

Cena za jednotku – u hromadné generace faktur je možno zadat cenu za jednotku

Doplnit odběratelský účet z adresáře – odběratelský účet se při pořízení faktury přenáší z adresáře

Kontrolovat na číselník – při pořízení faktury jsou jednotlivé položky číselníku kontrolovány na existenci v číselníku

Pořadí v nabídce – tato položka určuje jaké pořadí má fakturační řada v seznamu fakturačních řad

Was this page helpful?