2.2. Vytištění faktur

Po výběru této volby se zobrazí následující formulář.

Počet výtisků faktur – nastavíte požadovaný počet výtisků

Jaké faktury tisknout -VŠECH NEVYTIŠTĚNÝCH-OD – DO – pokud zadáme první volbu, program zjistí nevytištěné faktury a vytiskne je . Druhá volba si vyžádá rozsah, které faktury tisknout.

PODLE ČÍSEL FAKTUR –lze zadat číselný rozsah pro tisk

PODLE DATUMU –VYSTAVEN Í –VZNIKU ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ-lze zadat datumový interval

Po stisku tlačítka tisk se zobrazí formulář pro volbu tisku, jehož funkce jsou popsány v části Společný tiskový modul.

Was this page helpful?