2.4.16. Konfigurace

Tato volba slouží k nastavení cest a adresářů programu.

Databáze – cesta k datům programu fakturace.

Arrowsys – cesta k adresáři odběratelů

Osnova – cesta na účetní osnovu

Pracovní soubory – cesta kam se ukládají pracovní soubory

HTML,PDF –  cesta kam se ukládají tiskové soubory  faktur ve formátu HTML nebo PDF při tisku faktury prostřednictvím tiskového modulu

Vytvářet kopii faktury ve formátu PDF – zaškrtnutím této volby jsou pořízené faktury po uložení automaticky ukládány ve formátu PDF do adresáře  který je určen v kolonce Adresář při uložení.

Adresář – odběratelský účet – odběratelský účet  který je automaticky doplněn při založení  nového odběratele

Adresář – dodavatelský účet – dodavatelský  účet který je automaticky doplněn při založení  nového odběratele

Was this page helpful?