2.6. Společný tiskový modul

Všechny sestavy lze vytisknout pomocí společného tiskového modulu.

Položkou Sestava si můžete vybrat ze sestav , které program umožňuje. Dále si můžete zvolit směr výstupu na obrazovku ( zobrazí se náhled sestavy ),tiskárnu., HTML nebo PDF.

Při volbě HTML nebo PDF je možno  možno faktury ukládat ve formátu HTML nebo PDF. Při této volbě si můžeme zvolit adresář kam se faktura uloží a název souboru v kolonce Jméno výstupního souboru. Adresář se automaticky doplňuje z Konfigurace, nebo je možno ho vybrat. Zatržením volby Prohlížet výstupní soubor je možno zobrazit fakturu ve zvoleném formátu na obrazovku . Zaškrtnutím volby Vytvořit E-mail se automaticky vytvoří email s přílohou. Tato volba je dostupná jen v případě že máte na Vašem počítači nainstalován program Microsoft Outlook.

V případě že použijete výstup na tiskárnu a vyberete nastavení tiskárny, můžete tisk sestavy nasměrovat na jinou tiskárnu než máte ve operačním systému nadefinovanou jako výchozí.

Was this page helpful?