1. Charakteristika programu

Program Fakturace Visual Vám zajišťuje  práci v oblasti vystavování a evidence Vašich vydaných faktur.

Program Vám nabízí tyto činnosti:
  • vystavení ,opravu, prohlížení a tisk faktury
  • sestavy- výpis evidence faktur,tisk deníku faktur,tisk daňového dokladu
  • servis – vedení adresáře, zakázek,aut, indexace souborů a zálohování dat
Was this page helpful?