2.3.4. Výpis faktur dle tržbového účtu

Tato sestava poskytuje přehled o rozúčtování jednotlivých řádků faktur dle tržbového účtu. Je možný tisk buď podle dne vystavení, nebo podle dne vzniku zdanitelného plnění. V kolonce filtr faktur je možno vybrat zda mají být v sestavě  zahrnuty  všechny faktury, vytištěné faktury ,  nevytištěné  faktury, zaúčtované faktury nebo nezaúčtované faktury.  I zde je možné specifikovat pro jakou  oblast ,  fakturační  řadu, odběratele ,  zakázku a datumový interval má být sestava vytištěna.

Was this page helpful?