2.4.13. Informace

 Informační formulář obsahující údaje o vašem počítači.

Was this page helpful?