2.1.3. Oprava faktury

Po výběru této volby se zobrazí formulář ve kterém zvolíte číslo faktury kterou chcete opravovat. Vybraná faktura je poté nabídnuta k opravě. Při opravě faktury je postup stejný jako při pořízení faktury.

POZOR – opravit lze pouze nezaúčtovanou fakturu. Zaúčtovanou fakturu lze opravit pouze ve vyjímečných případech  po použití volby Speciality – Oprava faktury po zaúčtování v menu Servis. Po opravě zaúčtované faktury použijeme opět tuto volbu

Was this page helpful?