2.4.2. Výběr fakturační řady

Výběrem z nabídky aktivujete fakturační řadu, se kterou budete pracovat. Všechny faktury  se kterými budete pracovat budou náležet do této vybrané fakturační řady. Změnu lze provést v hlavním menu klávesou F2.

Was this page helpful?