2.3.2. Tisk deníku faktur

Pokud jsou zadány oblasti fakturace je možné vybrat pro kterou oblast fakturace chceme  přehled o vydaných fakturách vypsat.  Dále je možné výpis omezit odběratelem (výběr z adresáře klávesou F2), číslem faktury od kterého se bude sestava tisknout, filtrem faktur(všechny faktury,vytištěné,nevytištěné,zaúčtované,nezaúčtované) a datumovým intervalem.

Was this page helpful?