=> Roaming

Sestava klientů, seřazených podle rezervovaných pokojů je přístupná z tlačítka Rooming v hlavním panelu nad tabulkou klientů.

Was this page helpful?