Pojištění

 • Pojištění ke klientovi lze přidat po otevření formuláře Pojištění v kartě klienta.

 

 • Na zobrazeném formuláři vybereme podle potřeby možnost Nové nebo Opravit (vybraný řádek) pojištění.

 

 • Datum od – do bude vyplněno údaji data odjezdu a příjezdu z akce. Na formuláři pro Nového pojištění je následně potřeba vybrat pojišťovnu ze seznamu Pojišťovna.

 

 

 • Po zvolení Pojišťovny, bude vyplněna cena, podle věku klienta, který je vypočten z údaje v poli Č. / Dat. nar. na kartě klienta.
  1. Pokud má vybraná pojišťovna zadaný údaj Dnů pojištění větší než 0 bude vybrána příslušná věková sazba v poli Cena.
  2. Pokud má vybraná pojišťovna zadaný údaj Dnů pojištění 0 bude do pole Cena vyplněn násobek počtu dnů pojištění a příslušné věkové sazby z nabídky.
 • Počet dnů pojištění je rozdíl dat od – do pojištění.
 • Údaj Maximum poj. dnů vypisuje maximální počet dnů pojištění z údajů vybrané pojišťovny
 • Potvrzením tlačítkem Uložit / Uložit změny bude zobrazen formulář s pojištěními klienta, kliknutím Zpět bude zobrazena hlavní karta klienta.

Po zavření formuláře Pojištění se suma cen pojištění promítne do formuláře Klienta a do součtu celkové ceny

Was this page helpful?