Úvod

Tours Visual je kompaktní databáze zájezdů, která umožňuje rozšířenou nabídku pořízení a evidenci zájezdů, klientů, přihlášek/cestovních smluv, voucherů a plateb. Umožňuje také přímé zaúčtování pokladních dokladů do účetnictví Theos Visual.

Was this page helpful?