=> Přidání datum rezervace

  • Po zaškrtnutí pole Rezervace do a vyplnění datumového pole budou data uložena k dalšímu zpracování – zobrazení v tabulce Prošlých rezervací.
Was this page helpful?