Rezervace

VIsual Tours umožňuje označit zaevidovaného klienta jako dočasně rezervovaného do data, které může být specifikováno.

V případě, že aktuální datum bude vyšší nežli datum rezervace, tak klient bude zobrazován pod tabulkou Prošlé rezervace. Tabulka se zobrazí po vybrání hlavního formuláře – Seznam akcíProšlé rezervace.

Řádek klienta v seznamu klientů zájezdu označen žlutou barvou.

  • Zobrazení prošlých rezervací
  • Po kliknutí budou zobrazeni všichni klienti, kteří mají uloženou hodnotu Datum rezervace kalendářně menší nežli aktuální datum.
Was this page helpful?