Přihláška

Pokojů, lůžek: počet zarezervovaných pokojů a lůžek

Strava – objednaná strava

Ostatní údaje z karty klienta a zájezdu (pokud jsou zadány) budou doplněny do formuláře

Záloha bude vypočteno: Součet ceny zájezdu, ceny pojištění a celkové ceny za nadstandardní služby a následným odečtením sumy plateb.

Doplatek je rozdíl celkové ceny zájezdu s pojištění a sumy plateb.

Was this page helpful?