=> Platební údaje

Bankovní účet – Doplněno z údajů O Firmě.

Variabilní symbol – Rodné číslo nebo datum narození klienta, se kterým je smlouva o zájezdu podepisována. Pokud je políčko prázdné, VS se doplní z údajů O Firmě.

Specifický symbol – Pokud je specifický symbol uveden v informacích o zájezdu, bude vyplněn do políčka pro SS, v opačném případě bude SS vyplněn z údajů O Firmě.

Was this page helpful?