Údaje

Zasílat poštu – přidání klienta do seznamu příjemců hromadné pošty, následný export do ePA České Pošty

Zasílat Newsletter – přidání klienta do seznamu příjemců newsletter (rozesílání nabídek pomocí e-mail)

Odjezd – Místo a čas odjezdu, následně se zobrazí na sestavě pro dopravce a přihlášce PLUS

Ubytování – Zarezervování pokoje (vybráním názvu pokoje) nebo přiřazení klienta na pokoj (jméno a příjmení zákazníka)

Zprostředkovatel – zprostředkovatel prodeje, pro výpočet provize prodejci

Cena, X – seznam cen zájezdu, množství vybrané nebo jiné ceny

Příplatky – suma cen nadstandardních služeb (tabulka vlevo)

Pojištění – suma cen pojištění

Celková cena – Součet ceny zájezdu, příplatků a cen pojištění

Stav – příznak stavu, ve kterém se objednávka klienta nachází, v tabulce klientů je následně možné filtrovat podle jednotlivých stavů.

  • Rezervace do – po zadání data je dále umožněno zobrazit prošlé rezervace na hlavní obrazovce programu, po kliknutí na tlačítka Prošlé rezervace

Platby – suma plateb

Doplatit – Rozdíl sumy plateb a celkové ceny

Was this page helpful?