Platba

  • Kliknutí tlačítkem Nová / Opravit se zobrazí formulář platby.
  • Vyplnění Data, textu a částky. Částka může být přepočtena z cizí měny – vyplněním kurzu, částky v CM a potvrzením tlačítkem ENTER.
Was this page helpful?