Pojišťovny

Do evidence pojišťoven byla přidána možnost uložení jednotlivých sazeb pro pojištěnce. Uložené sazby budou následně doplněny do ceny pojištění při evidenci nového či opravy pojištění klienta, kde po vybrání pojišťovny ze seznamu se provede přepočet:

  1. Pojišťovna má zadané fixní sazby cen pojištění – vyplněný údaj Dnů pojištění
    • Pokud je počet dnů (od – do) v limitu horní hranice dnů pojištění, je vyplněna cena podle věkového rozmezí.
  2. Pojišťovna má zadané denní sazby – údaj Dnů pojištění je prázdný
    • Počet dnů (od – do) bude vynásoben denní sazbou podle věkového rozmezí.

Výpočet věku klienta: Při zadání data narození nebo rodného čísla klienta ve správném formátu se vypočte věk a následně se automaticky vybere sazba pojištění, splňující kritéria zadaného minimálního a maximálního věku pojištěnce.

Was this page helpful?