Propojení s pokladnou LILKA

Pro připojení Centrály s EET pokladnou LILKA je zapotřebí mít v Centrále vyplněné údaje firmy, založenou provozovnu a pokladnu.

Založení firmy, provozovny a pokladny naleznete zde

POSTUP:

  1. Přihlašte se do centrály na adrese https://centrala.lilka.cz/login
  2. Spusťte EET pokladnu LILKA
  3. Přejděte na záložku SPRÁVA-CENTRÁLA
  4. Vyberte REŽIM Centrála ArrowSys
  5. Zadejte přihlašovací údaje k Centrále (UŽIVATEL, HESLO)
  6. Stiskněte tlačítko TEST SPOJENÍ. Musí se objevit hlášení SPOJENÍ BYLO ÚSPĚŠNÉ
  7. Potvrďte hlášení a vyberte ID FIRMY, ID PROVOZOVNY a ID POKLADNY

Nyní jste připojeni na Centrálu, všechny účtenky jsou s ní synchronizované a položky jdou upravovat pouze na Centrále.

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

Doodeslat účtenky – synchronizuje účtenky mezi pokladnou a Centrálou.

-neodeslání účtenky na Centrálu může nastat například při momentálním výpadku internetu. Proto je nutné účtenky synchronizovat.

Uživatel – emailová adresa pro přihlášení do Centrály

Heslo – heslo do Centrály

ID Firmy – Firma, založená v Centrále

ID Provozovny – provozovna založená v Centrále

ID Pokladny – pokladna založená v Centrále

Synchronize – nahraje data z Centrály do pokladny LILKA (založené položky na Centrále)

Nahrát ceník – nahraje data z pokladny LILKA na Centrálu (položky)

Was this page helpful?