Firma

Obsahuje veškeré informace o firmě a lze zde založit provozovnu, pokladnu a sklad, která je nutná pro připojení k Centrále pomocí EET pokladny.

Před spojením Centrály vyplňte údaje firmy.

Založení nové provozovny

POSTUP:

  1. Přejděte do záložky FIRMA
  2. Zadejte název nové provozovny
  3. Stiskněte tlačítko PŘIDAT

Úpravu provozovny provedete výběrem provozovny, kterou potřebujete upravit a stisknutím tlačítka UPRAVIT u jejího názvu

Založení nové pokladny

POSTUP:

  1. Přejděte do záložky FIRMA
  2. Zadejte název nové pokladny
  3. Stiskněte tlačítko PŘIDAT

Založení nového skladu

POSTUP:

  1. Přejděte do záložky FIRMA
  2. Zadejte název nového skladu
  3. Stiskněte tlačítko PŘIDAT

Úpravu názvu skladu provedete výběrem skladu a stisknutím tlačítka UPRAVIT u jeho názvu.

Was this page helpful?