Uživatelé

Zde najdete přehled zaregistrovaných uživatelů do vašeho bezobslužného obchodu. Uživatelům můžete nastavit užší role, zablokovat či mu poskytnout slevu. Náhled lze volbou NEDOKONČENÉ REGISTRACE dále filtrovat a na konci náhledu také stránkovat.

Volbou VYBERTE SOUBOR lze hromadně nahrát uživatele.

Was this page helpful?