Uživatelé

Zde najdete přehled uživatelu zaregistrovaných do vašeho bezobslužného obchodu. Náhlled lze volbou „Nedokončené registraci“ dále filtrovat a na konci náhledu také stránkovat.

Volbou „Vyberte soubor“ lze hromadně nahrát uživatele.

Was this page helpful?