Stoly

Stoly usnadňují práci obsluze. Jejich použitím můžete k danému stolu přiřadit účtenku. Funkce stolů je dostupná v pokladnách ANetCa i LILKA.

Založení nového stolu

Postup:

 1. Přejděte do záložky STOLY
 2. Stiskněte tlačítko NOVÝ
 3. Vyberte provozovnu a zónu
 4. Vyplňte číslo stolu
 5. Stiskněte PŘIDAT

Přidání zóny

Postup:

 1. Přejděte do záložky STOLY
 2. Stiskněte tlačítko PŘIDAT ZÓNU
 3. Vyplňte NÁZEV ZÓNY
 4. Stiskněte ULOŽIT

Úpravu zóny lze provést stisknutím tlačítka UPRAVIT. Změňte název a uložte.

Úprava čísla stolu

Postup:

 1. Přejděte do záložky STOLY
 2. Ze seznamu vyberte stůl
 3. Změňte mu číslo na požadované
 4. Stiskněte ULOŽIT

Was this page helpful?