Skladové karty – Import

Pro import dat z .isdoc souboru přejděte do SKLAD -> PŘÍJEM NA SKLAD a vyberte možnost NOVÁ PŘÍJEMKA a následně možnost NAHRÁT FAKTURU

Po nahrání se zobrazí menu s náhledem faktury, na pravé straně menu uvidíte buď zelený nebo červený symbol. Zelený symbol znamená, že se položka přidá, červený znamená, že se nepřidá. Červený symbol, může být způsoben tím, že položka nemá založenou skladovou kartu, nebo je číslo karty již použito.

Was this page helpful?