ÚVOD

Centrála webová aplikace

Centrála dává vzdálený přehled o tržbách a možnost webové správy skladového hospodářství. Pro pokladnu LILKA je propojení s Centrálou obousměrně, uživatel, tak může nahrát ceník z pokladny na Centrálu a následně už pokladnu spravovat jen vzdáleně.

Centrála je komplexní online platforma poskytující uživatelům širokou škálu funkcí pro efektivní správu jejich provozoven. Díky vzdálené správě ceníků, výpisům tržeb podle provozoven a skladovému hospodářství po střediscích získávají uživatelé přehledný a detailní přístup ke svým obchodním operacím. Centrála umožňuje snadné pořizování příjemek, provádění inventur a evidenci adresáře dodavatelů. S funkcemi pro nastavení stolů v provozovně a automatickou vazbou na ekonomické systémy je správa provozoven ještě efektivnější a uživatelé mohou díky možnosti napojení externích systémů přes API plně integrovat své obchodní procesy. Centrála je nezbytným prostředkem pro efektivní správu obch

Was this page helpful?