ÚVOD

Centrála webová aplikace

Centrála dává vzdálený přehled o tržbách a možnost webové správy skladového hospodářství. Pro pokladnu LILKA je propojení s Centrálou obousměrně, uživatel, tak může nahrát ceník z pokladny na Centrálu a následně už pokladnu spravovat jen vzdáleně.


Přehled funkcí:
•    Vzdálená správu ceníků
•    Výpisy tržeb podle provozoven
•    Skladové hospodářství po střediscích
•    Pořízení příjemek
•    Inventury
•    Evidenci adresáře dodavatelů
•    Nastavení stolu v provozovně
•    Automatická vazba na ekonomické systémy
•    Možnost napojení externích systémů přes API

Was this page helpful?