Správci

Vyplněním nového záznamu lze přidat přístup k vybranému účtu dalším emailovým adresám.

Volbou oprávnění upravíte, které funkce bude moci příslušný uživatel k dipsozici.

POSTUP:

  1. Přejděte do záložky Admin > Správci
  2. Otevřeme formulář pro přidání správce
  3. Zadáme email pro správce a validujeme ho
  4. Po úspěšné validaci doplníme formulář a nastavíme oprávnění pro daný účet
  5. Stisknutím tlačítka „Uložit“ přidáme nového operátora

OPRÁVNĚNÍ:

  1. Bez přístupu – uživatel nemůže k dané záložce přistoupit
  2. Pouze pro čtení – uživatel může na data nahlížet, ale nemůže je upravit
  3. Plný přístup – uživatel může manipulovat s daty

Was this page helpful?