Správci

Přístup k Centrale oprávněním, kteří mohou přistupovat. Vyplněním nového záznamu lze přidat přístup k vybranému účtu dalším emailovým adresám. Volbou oprávnění upravíte, které funkce bude moci příslušný uživatel k dispozici.

Postup:

  1. Přejděte do záložky ADMIN -> SPRÁVCI
  2. Otevřete formulář pro přidání správce
  3. Zadejte email pro správce a validujte ho
  4. Po úspěšné validaci doplníte formulář a nastavíte oprávnění pro daný účet
  5. Stisknutím tlačítka ULOŽIT přidáme nového operátora

Oprávnění:

  1. Bez přístupu – uživatel nemůže k dané záložce přistoupit
  2. Pouze pro čtení – uživatel může na data nahlížet, ale nemůže je upravit
  3. Plný přístup – uživatel může manipulovat s daty

Was this page helpful?