Správci

Vyplněním nového záznamu lze přidat přístup k vybranému účtu dalším emailovým adresám.

Volbou oprávnění upravíte, které funkce bude moci příslušný uživatel k dipsozici.

Was this page helpful?