Import položek

Postup:

 1. Přejděte do záložky POLOŽKY
 2. Stiskněte tlačítko NAHRÁT POLOŽKY
 3. Vyberte csv soubor z vašeho počítače
 4. Otevře se formulář pro import
 5. Vyplňte formulář a vyberte produkty pro import
 6. Stiskněte tlačítko ULOŽIT

Pro každou položku se zkontroluje, jestli existuje v databázi. Pokud neexistuje, tak se vytvoří nová. V případě, že položka existuje pod názvem nebo PLU kódem z importu, tak se upraví a obnoví se ceník na novou cenu.

Formulář pro import

Formát csv souboru pro import

Název Zkratka ID skupiny DPH % Cena Prodejní množství Jednotka ČK Kuchyně PLU kód Vážené Vážené samoobslužně
Párek v rohlíku Pár. v r. S sebou 15 25 1 Ks 100021 1 101 1 0
Párek parek Jídlo 15 35 1 Ks 100022 1 102 1 1

 

!POZOR! – každý sloupec musí obsahovat hodnotu!

 • Název (text) – Název vkládaného produktu
 • Zkratka (text) – Text zobrazený na účtence (doporučeno je 20 znaků)
 • ID skupiny (text) – Název skupiny, ve které se zboží bude nacházet. Pokud již zadaný název existuje, přiřadí se produkt k dané skupině.
 • DPH % (text) – Sazba DPH. Pro přenesenou daň vyplňte příslušný kód např. P-04
 • Cena (číslo) – Prodejní cena produktu
 • Prodejní množství (číslo) – Jednotkové množství, doporučeno 1
 • Jednotka (text) – Jednotka, ke které bude množství přiřazeno
 • ČK (číslo) – Čárový kód
 • Kuchyně (1/0) – Položka patří / nepatří do kuchyně
 • PLU kód (číslo) – Price Look Up kód – uživatelsky volitelný kód pro rychlé hledání či vkládání pomocí kalkulačky
 • Vážené (1/0) – Je položka vážená
 • Vážené samoobslužně (1/0) – Je položka vážená i v samoobslužném režimu.

Šablona pro import

Vzorová tabulka je k dispozici k nahlédnutí přímo na Google Drive ZDE . Pro úspěšný import do programu Centrála je nutné převést soubor do CSV formátu v kódování UTF-8. Doporučujeme využívat editor tabulek v Google Drive. Excel ve výchozím nastavení UTF-8 neexportuje. Pokud si s tímto postupem nevíte rady, kontaktujte nás.

Chybové hlášky

Chybná hodnota v sloupci ‚DPH %‘ na řádku – Na daném řádku je chybná hodnota ve sloupci DPH.
Chybná hodnota v sloupci ‚Cena‘ na řádku – Na daném řádku je cena ve špatném formátu, viz formát importu.

Import položek se nezdařil – Import nebyl úspěšný, zkontrolujte formát souboru nebo nás kontaktujte s konkrétním souborem.

Was this page helpful?